ZALOGUJ DO POCZTY

Na stronach daob.pl nie ma formularzy rejestracyjnych w związku z czym nie zbierane są dane osobowe, które mogą zidentyfikować użytkownika na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku a konkretnie art. 6 tejże ustawy.

Jedyną formą kontaktu jaką wybiera użytkownik serwisu podejmując decyzję samodzielnie to forma zadania pytania w formie poczty elektronicznej e-mail.

 1. Dane osobowe klientów Daob.pl będą przetwarzane przez Daob.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).
 2. Użytkownikiem Daob.pl jest każda osoba, firma, która zdecydowała się na przedłużenie usługi świadczonej przez Daob.pl.
 3. Daob.pl ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań ciążących na Daob.pl. Daob.pl będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe:
 4. a) partnerom Daob.pl, z którymi Daob.pl realizuje usługi dla Użytkownika, np. rejestratorom domen, wystawcom certyfikatów, itp.;
 5. b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od Daob.pl wydania danych osobowych Użytkownika;
 6. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Daob.pl przez cały okres trwania umowy z Daob.pl i okres świadczenia przez Daob.pl usługi na rzecz Użytkownika Daob.pl. Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez Daob.pl ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Daob.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Prawa Użytkownika Daob.pl:
 9. a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Daob.pl przetwarza dane Użytkownika,
 10. b) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie (jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego działania),
 11. c) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
 12. d) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Daob.pl dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Daob.pl w celu wyjaśnienia,
 13. e) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Daob.pl danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.

Ciasteczka „Cookies”

Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony i usług oferowanych przez Daob.pl do preferencji użytkownika, gromadzenia danych statystycznych, utrzymywania sesji.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: – sesyjne (tymczasowe) – utrzymujące sesje użytkownika oraz stałe – utrzymywane przez określony czas, który określony jest w pliku cookies.

Użytkownik w każdej chwili może ręcznie usunąć pliki cookies w swojej przeglądarce.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała ciasteczek lub informowała indywidualnie czy takie ciasteczko zaakceptować. Informacje jak tego dokonać dostępne są w opcji pomocy przeglądarki w sekcji ciasteczka „cookies”.

Poziom zabezpieczeń i niestandardowych ustawień plików cookies może znacząco wpłynąć na działanie stron Daob.pl, aż do całkowitego zablokowania ich funkcjonalności. Aby prawidłowo korzystać ze strony i usług Daob.pl wymagana jest akceptacja plików cookies.

Nasza strona przetwarza pliki cookies. Więcej na ten temat w  polityce prywatności. View more
Potwierdzam
Odmawiam