• Zaloguj się do poczty
  POCZTA
 • Zaloguj się do panelu klienta
  PANEL KLIENTA
 • Wsparcie
  Kontakt z nami
  • ul. Sucharskiego 7d, 81-157 Gdynia
  • (48) 791 58 74 75
  • kontakt@daob.pl
art01
el002
prlx
ważne informacje do zapoznania się

Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy DAOB

 

DAOB – Dawid Ochab przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu oraz bezpieczeństwa przetwarzania i nie wykorzystywania ich danych osobowych.
Na stronach Firmy DAOB w formularzach rejestracyjnych nie prosimy o dane osobowe, które mogą zidentyfikować użytkownika na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku a konkretnie art. 6 tejże ustawy. Formularz  zawiera również pozycje, których wypełnienie przez użytkownika jest dobrowolne i dobrowolnie je interpretuje.

Firma DAOB pobiera wszystkie dane z formularzy tylko w celu umożliwienia odpowiedzi na zadane pytania w formularzu. Dane te nie są przetwarzane ani gromadzone i zaraz po przesłaniu odpowiedzi usuwane z systemu i z baz danych. 

Przesłane dane z formularzy nie są również nikomu udostępniane.

Alternatywną formą kontaktu jaką wybiera użytkownik serwisu podejmując decyzję samodzielnie to forma zadania pytania w formie poczty elektronicznej e-mail.

1. Dane osobowe klientów Daob.pl będą przetwarzane przez Daob.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).
2. Administratorem danych osobowych klientów jest Daob.pl – Dawid Ochab z siedzibą przy ul. Wąskiej 8, 84-230 Rumia, NIP: 958-135-56-65, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako DAOB.
3. Użytkownikiem Daob.pl jest każda osoba, klient, który zdecydował się na zakup usługi świadczonej przez Daob.pl.
4. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez Daob.pl jest:
a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez Daob.pl, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych, przez panel klienta oraz analiza statystyczna prowadzona przez Daob.pl;
b) marketing – w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowników,
5. Daob.pl ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań ciążących na Daob.pl. Daob.pl będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe:
a) osobom upoważnionym przez Daob.pl do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług;
b) partnerom Daob.pl, z którymi Daob.pl realizuje usługi dla Użytkownika, np. współpracownikom, rejestratorom domen, wystawcom certyfikatów, itp.;
c) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od Daob.pl wydania danych osobowych Użytkownika;
d) bankom i jednostkom realizującym płatności online dla Daob.pl.
6. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Daob.pl przez cały okres trwania umowy z Daob.pl i okres świadczenia przez Daob.pl usługi na rzecz Użytkownika Daob.pl.
Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez Daob.pl ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. Daob.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
8. Prawa Użytkownika Daob.pl:
a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Daob.pl przetwarza dane Użytkownika,
b) uzyskanie przez Użytkownika od Daob.pl kopii jego danych osobowych,
c) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie (jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego działania),
d) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
e) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Daob.pl dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Daob.pl w celu wyjaśnienia,
f) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Daob.pl danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.Ciasteczka „Cookies”

 

Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez Daob.pl do preferencji użytkownika, gromadzenia danych statystycznych, utrzymywania sesji po zalogowaniu do panelu. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
– sesyjne (tymczasowe) – utrzymujące sesje użytkownika do rozmowy „livechatu” oraz do podtrzymywania sesji w czasie pracy użytkownika w panelu do czasu wylogowania,
– stałe – utrzymywane przez określony czas, który określony jest w pliku cookies.
Użytkownik w każdej chwili może ręcznie usunąć pliki cookies w swojej przeglądarce. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała ciasteczek lub informowała indywidualnie czy takie ciasteczko zaakceptować. Informacje jak tego dokonać dostępne są w opcji pomocy przeglądarki w sekcji ciasteczka „cookies”. Poziom zabezpieczeń i niestandardowych ustawień plików cookies może znacząco wpłynąć na działanie stron Daob.pl, strefy klienta oraz paneli usług aż do całkowitego zablokowania ich funkcjonalności. Aby prawidłowo korzystać ze strony i usług Daob.pl wymagana jest akceptacja plików cookies.

 

 

Bezpieczeństwo danych i logowanie.

 

Posiadamy bardzo restrykcyjną politykę bezpieczeństwa, dlatego analizowany jest ruch wychodzący i przychodzący pod kątem zagrożeń płynących z sieci. Dodatkowo monitorowane jest każde logowanie (autoryzowane i nieautoryzowane) do panelu usług i strefy klienta. Wszelkie logowania są zabezpieczone poprzez szyfrowane połączenia SSL i autoryzowany certyfikat.

 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji hostingowej/strony www.

 

Nasza firma świadczy dożywotnią gwarancję na stronę i hosting posiadane w naszej firmie jako pakiet razem ze stroną www zakupioną u nas. W przypadku zakupu samego hostingu przez Klienta, chęci instalacji innej strony na naszym hostingu, która wiąże się z przekazaniem danych logowania do Panelu Klienta lub chęci uzyskania danych do panelu klienta a tym samym do hostingu – serwera – KLIENT TRACI PRAWO DO GWARANCJI DOŻYWOTNIEJ dla jakiejkolwiek strony www znajdującej się na tym serwerze z dniem przekazania danych przez nas.

Restrykcję w prowadziliśmy, ponieważ każda ingerancja w pliki z poziomu menedżera plików do strony może powodować niestabilne lub niewłaściwe działanie lub całkowity brak działania strony.

Ze swojej strony gwarantujemy dostępność hostingu SLA na poziomie 99,9% nawet po utracie gwarancji na stronę www.

Serwery DNS naszego hostingu:

ns1.daob.net.pl

ns2.daob.net.pl