SERWER

 • Transfer miesięczny nieograniczony!
 • Biblioteka GD - dynamiczne manipulowanie obrazami
 • cURL - przesyłanie zapytań HTTP
 • CRON - zadania cykliczne
 • Dostęp do statystyk i logów Apache i PHP
 • ionCube PHP Loader
 • Aliasy domenowe
 • Obsługa subdomen
 • Obsługa mod_rewrite i .htaccess
 • Deklaracja typów MIME
 • Bazy danych MySQL - bez limitu liczby baz, wielkość ograniczona pojemnością konta

POCZTA E-MAIL

 • Transfer miesięczny nieograniczony!
 • Skrzynki pocztowe - bez limitu ilości skrzynek  
 • Aliasy pocztowe bez limitu ilości aliasów  
 • Przekierowania poczty  
 • Autorespondery  
 • Autokonfigurator Outlook  
 • Poczta przez przeglądarkę - webmail  
 • Obsługa POP3, IMAP, SMTP  
 • Program antywirusowy - chroniący Państwa bezpieczeństwo  
 • Filtr antyspamowy - w pełni konfigurowalny  
 • Dzienny limit wysyłanych wiadomości  1000 szt. (zabezpieczenie antySPAM)  
 • Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail  512 MB

PANEL DIRECT ADMIN

 • Samodzielne dodawanie domen i subdomen
 • Zarządzanie aliasami, przekierowaniami
 • Samodzielne tworzenie skrzynek pocztowych i nadawanie haseł
 • Zaawansowana edycja rekordów DNS
 • Pełne zarządzanie bazami danych i ich użytkownikami wraz z PhpMyadmin
 • Zarządzanie kontami FTP FTP przez WWW - Menedżer plików
 • Samodzielne tworzenie kopii bezpieczeństwa

 

KOPIE BEZPIECZEŃSTWA

 • Codzienny automatyczny backup danych 
 • Dane przechowywane na zewnętrznym serwerze
 • Możliwość tworzenia samodzielnego backupu przez użytkownika na inną lokalizację

 

Bezpieczeństwo i stabilność Państwa serwera to priorytet. Aby zapewnić wszystkim naszym Klientom wysoką jakość usługi, na serwerach obowiązują ściśle określone parametry bezpieczeństwa które zabezpieczają je przed nadmiernym obciążeniem przez pojedynczego Klienta. Parametry te gwarantują sprawne działanie wszystkich naszych usług.

W swoim Panelu Serwera mogą Państwo na bieżąco obserwować wykorzystanie zasobów serwera. W razie znacznego/ciągłego przekroczenia któregoś z parametrów zwrócimy Państwu na to uwagę.